2009. október 18., vasárnap

Orbán Balázs

Orbán Balázs értéke a fotódokumentáció szempontjából közismert tény. De az még közismertebb, hogy a legendás székely személyiség érdeklődése annyira sokrétű volt, hogy a világ megismeréséről az ő esetében egyáltalán nem lehet egysíkúságról, szakbarbárságról beszélni.

Ezt a sokoldalúságot domborítják ki többek között földijei egy kevéssé ismert, nem is nagy forgalmú emlékkönyvben, amely 1929-ben jelent meg Székelykeresztúron, a helybeli Kaszinó közhasznú pénzügyi vállalkozása folytán, mert hogy akkor ünnepelték a "legnagyobb székely" születésének centenáriumát.

A könyv az elsők között közelíti meg több szempontú kutatások révén a felvételen látható Orbán Balázst és munkásságát. A fotó eredetét a szerkesztők csak annyiban tüntetik fel, hogy a kliséket a Pásztortűz és a Véndiákok Lapja szerkesztői engedték át a kiadványnak. Helye mindenek előtt azért van itt a Fotótanúban, mert arról ad hírt, hogy milyen képreprodukciós minőségben dolgoztak azokban az években Erdélyben az akkori nyomdák.

Az emlékkönyv bevételét a szerkesztők a Székelyföld leírása új kiadására szándékoztak fordítani. Még megemlítendő, hogy a kötetben szerepel Kelemen Lajos egy tanulmánya a történetíró Orbánról, illetve Tompa László erdélyi költő egy kevéssé ismert alkalmi verse, amivel az ünnepelt szellemét köszönti:

Alkalmi vers,
Orbán Balázs 100-ik születésnapjának székelyudvarhelyi ünnepére.
Irta és 1929. február 3-án előadta:
TOMPA LÁSZLÓ.

Dicsérem őt, ki száz év távolán át
Tekintget most bölcsőjéből felénk.
De hogy dicsérjem ? S lehet-e dicsérnem
A minden dísztől húzódó szerényt,
Ki rangján, módján alul mostohán élt,
Hogy annál többet tehessen fajáért?

S kiknek dicsérjem? Ő igénytelen volt —
Míg most gyönyörre les a kor fia.
Önzés fiit. Köztünk az Ember Fiának
Fejét sincs hová lehajtania.
Más feje alól a párnát kiszednők —
Ki látna hát ma benne követendőt?

S riaszt egyéb is! Látom véreimnek
Hajóra szálló csüggedt rajait...
Mennek, ha túl a tengeren javulna
Sorsuk, mely őket sujtolja itt.
S véreznek künn, mig a farmok, s a gyárak
Roncsai lesznek, s haza — halni vágynak!

S én mégis itt — kétségek éjszakáján —
Egy szép csillagot bízva nézek el.
S rámutatok: Testvéreim, e csillag,
Amely után most nekünk menni kell,
Mint követtek egy mást a szent királyok:
Számunkra ez váltságunkról zálog.

E csillag: az ő tündöklő erénye,
Az önzetlen, tüzes faj szeretet.
Mely őt örökké ösztökélte, úgy hogy
A munkában nem ismert szünetet.
Volt: mindig-hő vas és egyben: kovácsa !
így gondoljunk ma mind Orbán Balázsra!

S tekintsük: mint élt! Külországokat jár,
Hogy benn tanítsa, amit künn tanult!
Majd fénylőbb múltról szól borús jelennek.
— Oh, biztatónk már sokszor volt a mult!
Holt regéi sok völgyünknek, hegyünknek
Az ő szaván át megelevenűlnek !

A Székelyföld minden zugába elmegy,
Hogy leírhassa minden szent kövét.
Mert szent előtte minden, ami székely,
Amihez csak egy ősünk egyszer ért!
S hogy népe legyen múltjához, magához
Méltó tovább is, — ezért fárad, áldoz.

S mindent: fajáért, — semmit: önmagáért!
Mindenben mindig ez volt jelszava.
Ha mi is mindig hittel vallanók ezt:
Veszélyek közt sem vesznénk el soha.
Kövessük hát! S a hűség és a munka
Megmentőnk lesz, az élet vár fajunkra!

(A címlapról:
Ki volt Orbán Balázs?
Emlékezés a legnagyobb székelyre,
Kiadja a Székelykeresztúri Kaszinó
Ára 40 Lei.
E munka jövedelmét a Székelyföld leírásának
új kiadására fordítjuk.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése