2010. március 26., péntek

Vándorok


Előbb láttam Salgado képeit, mintsem hogy azonosítani tudtam volna alkotójukkal. Néhány etiópiai felvételét fedeztem föl egy falusi budi falán, ahol egy fotólapból kitépett, viharvert papír, a maga szakadozott állapotában a réseket volt hivatott elfedni. Hivatását betöltve, annál többre is vállalkozott: megmutatta számomra egy titokzatosan sivár, mégis emberi világ - a Száhel sivatag - tragikus titkát: az életküzdelem örök helykeresésének sívó reményét.

Most pedig, a napokban hirtelen feltűnt a neten, egy angol nyelvű blogban ugyanaz a fotográfusi stílus, ugyanarról a vidékről. És mellette a szűkszavú kommentár: a szerző, az 1944-ben született Sebastião Salgado brazíliai fotóművész-riporter az emberi élet kortárs feltérképezőinek legnagyobbjai közé tartozik, annak ellenére, hogy korábban a közgazdasággal kereste a kenyerét, s csak a hetvenes években egy afrikai út élményei hatására jegyezte el magát a fotográfiával. Sygma, Gamma, Magnum Photos - a hírügynökségek neve, akik előszeretettel foglalkoztatták a dokumentarista fényképészeti projektekbe vágó kiváló fényképészt. Nagy visszhangot kiváltó albumaiban a súlyos, globális problémák mentén hozza elő látleleteit. Mint ezt, az etiópiai Korem menekülttáborában 1984-ben fotózott családot, aki valósággal beleájult a semmibe, a nincs-be, a már-már meztelen puszta lét dísztelen kopárságába, a vándorlás szinte egyedüli ösztönzőjébe. Amíg ez a menetelés folyik, amíg e dülöngélő alakok lábon maradnak, addig remény is van, bármilyen halvány is. A nyomor és szenvedés gótikus alakjait fényképezi Salgado, de számos fotóját benépesítik a világ mindenféle vándorai: gyermekek, idősek, fiatalok, nők, férfiak, karavánok, egész népcsoportok, menekülő tömeg, könyörgő, megváltást áhító gesztusok...

A művészeti trakták állítása szerint Sebastião Salgado mára minden létező fotográfiai díjat megkapott. Meggyőződésem, hogy egyre se számított, miközben projektjein dolgozott, s ilyen témákban utazott: Más Amerikák (a mexikói és brazil indiánok kultúrájáról), Száhel: Emberek ínségben, Munkások, Terra: A földnélküliek szenvedése, Migráció és a gyerekek stb. Erkölcsi elkötelezettségével a fotóművészet holnapi esélyeit biztosítja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése