2010. március 13., szombat

Naptár és fotó (2)


Az 1984-es Előre naptár képanyaga - pontosabban: fotóanyaga - most is kinyíló virágra emlékeztet. A puhakötésű könyvben lapozva sűrű egymásutánban sorjáznak elém azok a fotósok, akikre a nagyváradi Premfotó pályázat és tárlat anyagának áttanulmányozása után figyeltem föl.

A szerzői oldalak demokratizmusa, a hozzájuk illesztett költői-írói gondolatok összecsengése mindenképpen az olvasó képi látásmódját egyengette, mintegy felkészítve őt a mostoha művészeti ág, a fotó befogadására. Igaz, a gesztusból hiányzott az erőteljes kritikai szemlélet, inkább arra fektettem a hangsúlyt, hogy minél többen nyerjenek bebocsátást az erdélyi fotográfia e botcsinálta fórumára.

A fedőlap diszkrét átgondoltsága, dekorativitása a Gaina-Gerendi házaspár immár egészen aktív részvételét hozta; úgy emlékszem, tevőlegesen sok érdemük van abban, hogy rövid idő alatt sikerült a gazdag anyagot begyűjteni. Az egy évvel korábbi naptár is jó "útlevél" volt ahhoz, hogy a fotósok bízzanak az ígéretekben és nem egy esetben értékes, tudatosan is megkomponált képsorokat bízzanak a szerkesztőre.

A grafikai elrendezés terén Keller Emese grafikus kolléganőm volt nagy segítségemre, aki a szerzői oldalak tükrét elképzelte, s a címezés napszámosmunkáját az akkor divatos Letrasette betűkkel tette elegánsabbá (hogy honnan tett rá szert, amikor az félig dugárunak számított, csak ő tudja, de zokszó nélkül feláldozta saját készletét a fotó oltárán).

Álljon itt a közreműködő fotósok neve a 84-es Naptárból, melynek majdnem teljes anyagát szintén galériába rendeztem: Gaina Gerendi Anikó és Dorel, Romfeld Ákos, Debelka Sándor, Józsa Ferenc, Dácz László, Caulea Radu, Osephe Cahane, Andreescu O. Florin, Vastag Mihály, Biró Károly, Moldován Emil, Liviu Butnariu, Dan Dinescu, Haragos Zoltán, Szakács V. Sándor, Novák Vencel, Szabó József, Viorel Simionescu, Vilidár István, Feleki Károly, B. Demkó Péter, Olenici Nicolai, Nagy András, Bálint Zsigmond, Józsa Ferenc, Mihu Constantin, Plájás István, Morvai Pál, Török Gáspár, Kövesdi László, Moldvay Katalin, Szász Adrián, Gheorghe Iancu, Kerekes Péter Pál, Ilie Stan, Barta Lajos, Pantea Teodor, Fadgyas Tibor, Czobor János, Koncz János, Jakab Gyula. Láthatóan népesebb mezőny a 83-ashoz viszonyítva.

Ami tematikailag megfigyelhető a közölt képsorok némelyikén, az a szociológiai szemlélet térhódítása, a szociofotó és a néprajzi fotográfia felkarolása - egy olyan korban, amikor ezt a fajta érdeklődést nem kimondottan díjazták.

A fotós érdeklődés erősítéséhez járult hozzá az az elméleti anyag is, amit a Papolcon élő Imreh Albert amatőr fotós állított össze hosszas gyakorlati tapasztalatai nyomán (Repül a kismadár. Fotótanácsok - amatőröknek) a fotografálás akkor még analóg eljárásairól, a képszerkesztésről és -értelmezésről. Az igen tömény, a szerző mintául szolgáló képeivel illusztrált anyagnak olyan sikere volt, hogy egy év múlva, az 1985-ös naptárban helyet csináltunk a folytatásnak is...

Illusztráció: Szakács V. Sándor egykori csíkszeredai fotóriporter képsora a kommandói siklóról a Naptárban


2 megjegyzés:

  1. Valahogy még a Romfeld Ákos neve nagyon ismerős.
    Nem jelent meg néha fotója az Ifjúmunkásban?

    VálaszTörlés
  2. De, ott is publikált. Annak idején ő vezette a balánbányai klub fotókörét, ő volt a bányászklub igazgatója is.

    VálaszTörlés