2014. április 25., péntek

Európa-"turkáló" (6)

Nem csak a szerző, Móser Zoltán turkált két Európa-albumához meglévő gazdag fotóanyagában - nekem is ez a sors jutott az albumok szemlézésekor. A jobbnál-jobb képpárosítások közül nehéz választani, de végül csak megállapodik az ember: a hortobágyi libapásztor szúrós tekintetéről mindjárt a finnországi "perselyember" kopott, személytelenné faragott arcára siklik a tekintet, s a különbözőségek mögött felsejlenek a kiáltó hasonlóságok is...


De ez a hasonlóság-különbözés játék, az egyikből másikba való áttűnés gazdagon jelentkezik a második albumban is (Tájiratok), erre szándékosan egy személytelen, formákkal játszadozó példát hoznék, amihez jó szolgálatot tesznek az elképesztően változatos formájú háztetők: egy finnországi szobrász műterméé (balra) és egy nürnbergi manzárdtetőre, ahonnan úgy kukucskálnak ki a világba a tetőablakok, mint a kíváncsi gyermeki szemek...


2014. április 23., szerda

Európa-"turkáló" (5)

Cselekmény és cselekvés... Néha könnyen összekeverjük e fogalmakat, pedig az egyik már megtörtént - végeredmény, a másik pedig javában történik s talán sosem lesz vége. A fotók rendszerint az ilyen befejezhetetlen befejezéseket sugallják nekünk. Akár csak Móser Zoltán első albumából vett képpáron:

Balra: a galambszentbenedeki Úrkposrsó négy apostola (Esztergom) *
Jobbra: szoldibajevói csuvas asszonyok (Oroszország)

De nem csak a zenében válik el ily látványosan a cselekmény a cselekvéstől - a vizuális szorgalomként ismert kézimunkázás is arra figyelmeztet bennünket itt, Európában, hogy a tettek és a tettesek rendszerint elválnak egymástól, akkor is, ha eltéphetetlen szálak fűzik össze őket. (Móser: Tájiratok)

Balra: hímző asszonyok (Buzsák, Somogy m.) * Jobbra: árapataki hímzés
(Erdély)

2014. április 22., kedd

Európa-"turkáló" (4)

Nem az, aminek látszik... És mégis... Móser Zoltán albumai szerint  részleteikben különböző, ám funkciójukban azonos szerepet betöltő tárgyak, szimbólumok garmadája lelhető fel a lehető legszélesebb európai térségekben. A temetői fejfák nagy számú - majdhogy nem végtelen - változatossága élet és halál egyedi voltáról üzen, formákon és látványon keresztül is.

Balra: Kánó (Gömör - fejfa) * Jobbra: Aj (Szlovákia)A fa rajzolatai ugyancsak a képírás végtelen lehetőségeiről árulkodnak - függetlenül földrajzi helyüktől. A fa univerzális jelekkel adja tudtul életének viszontagságait és körülményeit. Amit mi belé vésünk, faragunk, az kimondottan a szenvedéstörténethez tartozik.2014. április 21., hétfő

Európa-"turkáló" (3)

Csúcsok és dallamok... E két fogalom jegyében válogattam ma képpárokat Móser Zoltán két albumából. Az első könyv (Valahol Európában) nem egy alkalmat ragad meg, hogy az égbe törő csúcsábrázolás már-már végtelen variációiból néhány jellegzetes és látványos példát felmutasson.

Mint például ezeket, itt:

Balra: Kerítésoszlop (Gyergyóalfalu, Erdély) * Jobbra: Nyírbátor

Ami a dallamokat illeti, ott a színeket is könnyűszerrel beszámíthatjuk, hiszen a színtónusok mindig melódiákat is gerjesztenek a szemlélőben. Az itt látható dombormű, illetve az elhagyott kertrészlet barnája-szépiája az elmúlás nosztalgikus hangzatait keltik föl azokban, akik zenei élménnyel is rendelkeznek, vagy akiknek némileg nyitott a fülük. A Tájiratok egyben hasonló "képrímekkel" gazdag mű.

Balra: Angyalok (Párizs) * Jobbra: Kerekes angyal (készülő szobor - alkotó:
Samu Géza)


2014. április 19., szombat

Európa-"turkáló" (2)

Lapozzunk bele Móser Zoltán két albumába. Azért mind a kettőbe egyszerre, hogy nagyobb legyen a választék. A két kiadvány ugyanis a leginkább együttesen érinti meg az embert, hiszen az egymás után sorjázó képek serege nem csak kioltja, hanem fel is erősíti a képi élményt. Mikor hogy.

Igyekeztem a szemközti oldalpárokat nem elválasztani, hiszen azok a szerző szándékai szerint összetartoznak. Például ezek, az első könyvből:

Balra: Monreale (Szicília), jobbra: Ohrid (bulgária)


A cizelláltan díszített boltívek és a rudimentáris, festett deszkaábrázolás kétfajta vérmérsékletet, de a díszítő szándékban ugyanazt az elkötelezettséget hordozzák. A mívesség alapanyaga a jól megfaragható kő, a famegmunkálás figyelembe veszi azt, hogy anyaga múlandó, romlandó. A díszítőkedv Janus-arca...

A második könyvben az ábrázolások tárgyai is feleselnek:

Balra: Dávid király hárfával (Csetnek, Szlovákia), jobbra: Dózsa (Budapest)


Királyok ők, de más-más történelmi körülményekben. Koronáik mindegyikük külön-külön sorsát hordozzák, de egyként nehéz viselni azt: ha aranyból van, ha tüzes vasból...


2014. április 17., csütörtök

Európa-"turkáló" (1)

A "turkáló" hasznos intézmény. Sajnos, egyes működtetői lejáratták, s ma már pejoratívan hangzik, ha valamivel kapcsolatban használatos. Én mégis ezt használom Móser Zoltán két, 2013-ban, illetve 2014-ben a Pro-Printnél megjelent fotóalbumával kapcsolatban (1. Valahol, Európában / Somewhere, in Europe; 2. Tájiratok / At home, in Europe), hiszen magyarázó szavaiban ő maga bevallja: hatalmas mennyiségű saját fotóanyagából válogatta össze a két kiadvány képeit, és még mindig sok maradt a tartalékban. 

Így jár az, aki egész életében odaadóan dolgozik, begyűjti mindazt a képi látványt, amit a körülmények és kalandozó kedve felkínálnak neki - eljut egy olyan pontra, ahonnan a munka egyszerűen szüretté válik, vagy "turkálássá", ahogy az elején említettem.


Mire fókuszál a két album? Az európai látványvilágra: különbözőségekre, párhuzamokra. Ellentétekre, képzettársításokra. Meglátni az európai valóság legkisebb zugában is a sajátos, a jellemző szépséget, színvilágot, formát, természetet, s az ekként összehangolt oldalpárok, vagy éppen a képek hosszabb sorozatú egymásutánja révén jelezni az egybetartozást - már a rendszerező elme feladata és erénye.

Az anyaországi Móser Zoltán jól sáfárkodik kincseivel. És segítette őt ebben, mindkét esetben Ádám Gyula, a csíkszeredai pályatárs, aki könyvvé rendezte a képanyagot - azzal a hozzáértéssel, gondossággal és érzékenységgel, amelyek képírói munkásságának sajátjai. A következő napokban néhány példával illusztrálom a két album jellegzetességeit, ezúttal a fedőlapok fotóit mellékelem, egy-egy jellemző képpárosítással együtt.

Sámson az oroszlánok barlangjában - franciaországi bencés apátság
Messukyla (Finnorszg) középkori temploma

Ablakok - Rovinj (Horvátország)
Ablakok - Bécs (Ausztria)


2014. április 16., szerda

Visszatérés

Február közepe óta vesszőnyi változás nem történt részemről ezen az oldalon. örömmel látom, hogy azért rendszeresen felkereste egy nem túl népes, de annál lelkesebb és kitartóbb mag. S ha némi lelkifurdalással ugyan, egyre halogattam a folytatást, mert hogy egy másfajta, nagyobb vállalkozásra összpontosítottam minden erőmet - az első világháborúval kapcsolatos szak- és szépirodalom felkutatására, átböngészésére.  Ebben a még oly hálás és viszonylag könnyen elérhető képi ábrázolások kevesebb szerepet játszottak, mert a száz évvel ezelőtti események logikáját mindenek előtt a gondolatok, a személyes átéltségen alapuló írói-riporteri tanúságok hordozzák - a képek inkább korrigálják, árnyalják, színezik a másként visszahozhatatlan és újrajátszhatatlan valóságot, annak is inkább kövületes lenyomatát. Eközben nem egyszer támadt kedvem, hogy egy-egy előkerült érdekesebb dokumentumfotó kapcsán felvegyem a kesztyűt itt, a Fotótanúban is, de erőt vettem magamon és a célra összpontosítva megállj-t parancsoltam. Majd eljön a Fotótanú ideje is - nyugtattam magamat, és nem telt bele (túl) sok idő, az idei húsvét meghozta a visszatérés ürügyét - és lehetőségét.

Egyelőre megosztanám a blog olvasóival három legizgalmasabb világháborús képi élményemet, majd a következő napokra ígérném Móser Zoltán időközben megjelent két európai fotóalbumának részletesebb ismertetését.

Fortepan.hu - 1915

Páncélvonatban * Első világháború - a 100. évfordulós Page

Pózolj egy halott pilótával * Első világháború - a 100. évfordulós Page