2010. január 17., vasárnap

Garadosi panoráma


Csíkszeredai hagyomány, legalább is két-három esztendeje, hogy január 21-ét, a Himnusz születésnapjáról - amit a hivatalosság a Magyar Kultúra Napjának kiáltott ki - fotóparádéval emlékeznek meg. Nem, mintha e székely vidéken nem lenne honos a kultúra egyéb válfaja, de a sokat markolás helyett a Hargita Megyei Kulturális Központ azt mutatja föl, amiben hagyományosan a legjobb és a legkövetkezetesebb: fotótáborainak örökbecsű anyagát.

Most éppen a tavaly májusban megtartott csíkszentdomokosi táborozás képeiből rendezett kiállítást.

Ádám Gyula itt látható két felvétele tulajdonképpen riport, műhelymunka: azt dokumentálja, hogy milyen események kötődnek - többek között - egy több napos fotós táborozáshoz.

A felső fotó révén egy májusi helyi népszokás kellős közepébe csöppenünk: baloldalt, a népviseletbe öltözött tömeg szárnya a búzaszentelés áhítatában érdekelt, a jobboldalon elszórtan elhelyezkedő fotósok pedig a közös téma eredeti megközelítésében. Jól tudják, hogy Csíkszentdomokoson, a Márk napjához legközelebb eső hétvégén a vasárnapi nagymisét követően templomi és világi zászlók alatt vonulnak szép számmal a Hegy nevű dűlőbe a falubeliek, hogy Isten áldását, segedelmét kérjék a vetésekre. A község hagyományőrző arcát, vasárnapi szokásait, ünnepélyes vonulását, a tavaszi tájat, a földhöz és a terméshez fűződő tömegáhítatot, remek emberi portrékat, életképeket, panorámát stb. lehet itt ingyen és bérmentve, egy kis ügyességgel és odafigyeléssel begyűjteni. A fotós látószögének értelme e kettős történést egyetlen képen megörökíteni.

Az alsó kép még a táborba indulás előtt készült, a HMKK egyik irodájában, ahol a fotótáborba készülődő fotósok találkát adtak egymásnak. A jobboldali, háttal ülő fotós Bálint Zsigmond Marosvásárhelyről, aki mostanig valamennyi HMKK-fotótáborban részt vett, középen Gaina Dorel kolozsvári fotóművész, egyetemi oktató ismerkedik a csíkszeredai hangulattal, ami láthatóan roppant tetszik neki, baloldalt pedig a fiatal nemzedékhez tartozó Molnár Attila - amúgy Gaina egyetemi tanítványa - tüsténkedik a két veterán körül. Fiatal és tapasztalt fotósok találkozó helye valahány fotótábor, egymásra termékenyen ható impulzusokkal. A Garadosi panoráma című, január 21-ére időzített tárlat kapcsán még lesz néhány megjegyzésem a májusi kalandhoz. Egyelőre örvendek, hogy a fotó megint fő helyre került a kultúra csíki értékrendjében.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése