2011. november 12., szombat

Egy cikkem a ME.dok-ból


Késői üzenet a Sötétkamrából


Valamikor júliusban, a Kolozsváron negyedévenként megjelenő médiatudományi szakfolyóirat, a ME.dok idei második számához kértek tőlem fotóválogatást és eligazító jegyzetet a rendszerváltás előtti sajtófotó hagyományokról. A lapszám most megjelent, s a jegyzetet, a válogatással együtt a Fotótanúban is elhelyezem.


A múlt század nyolcvanas éveinek elején, a mind jobban szigorodó romániai (párt)sajtóviszonyok között a bukaresti Előre című országos napilapnál történt egy jó pár évig tartó kísérlet arra, hogy az addig szakmai és technikai okokból mostohagyerekként kezelt sajtófotó közé rendszeresen belophassuk az élet valóságát esztétikai-dokumentarista értékelvűségű képekben felmutató erdélyi-romániai fotóművészek amúgy mostohán kezelt munkáit. 


Azokban az években hétről hétre szerkesztettem az e célra létrehozott Sötétkamra c. rovatot: rengeteg fotográfiai műhelyben megfordultam, sok-sok, közreműködésre szólító, személyhez szóló levelet fogalmaztam, tárlatokra jártam, albumokat, katalógusokat gyűjtöttem. Akkor vetettem meg gazdag fotóarchívumom alapjait, amelyben a Sötétkamra legjobb darabjai, kiemelkedő fotográfusai kiemelt helyet foglalnak el. Rövid idő alatt intenzív postaforgalom bontakozott ki a rovat körül: özönlöttek a küldemények, s a megnövekedett érdeklődés túlfutott a Sötétkamra keretein. Mentesítő megoldásként aztán az évente megjelenő Előre Naptár lépett elő reprezentatív fotós fórummá, amelyben 1990-ig, az évkönyv megszűntéig évente közel 60 romániai fotós munkáiból közöltünk kisebb-nagyobb portfóliót.


Több mint száz válogatott fotóba sűrítve* őrzöm az Előre nehéz időkben kifejtett, fotós „pótcselekvésének” hozadékát, ami immár harminc év távolából is értéknek és mértéknek bizonyul. Ebből nyújtok át a ME.dok olvasóinak egy bő csokornyit – a hagyományos analóg fotózás fekete-fehér mestereinek és napszámosainak kiváló alkotásait.


CSEKE GÁBOR* A teljes gyűjtemény megtekinthető, galériába rendezve - itt. Alább csak azokat a képeket (21 drb) válogattam be, melyeket a folyóirat részére postáztam.

Nagy P. Zoltán: Számadás
Sarzsinszky Ferenc: Ág vitéz
Moldvay Katalin: Elefánt
Fadgyas Tibor: Elveszett kulcs
Cahane Osephe: Sóhegy
Feleki Károly: Udvar
Marx József: Ecce homo!
Gerendi Anikó: Labirintus
Bálint Zsigmond: Előre
(A folytatáshoz a További bejegyzések-re kell kattintani)
Bíró Károly: Kaland
Horváth Loránd: Cseppenként
Martin Gyula: Füstben és fényben
Szász Adrián: Főpróba
Vilidár István: Kőolaj
Ilie Stan: Acélsirály
Sarzsinkszky Ferenc: Erdőkirály
Edmund Hofer: Lefelé
Kucsera Jenő: Soha többé háborút
Gaina Dorel: A havason
Tamás András: Hazafelé
Nic Hanu: Cím nélkül

1 megjegyzés: