2009. május 7., csütörtök

Az Apa

A fotón jeles erdélyi fotós, Szentes B. Lajos komorlik - múlt időben. De mert fia megörökítette, halhatatlan.

Szentes B. Lajos befejezte földi pályafutását. Hagyott a földön egy tehetséges családot, amelynek dimenzióját és tipológiáját a nagyobbik fiú, Szentes Zágon emelte művészi tanúságtétellé. Itt csak egy fotó látszik, de a Káféban megtalálható Szentes-galériában ott az egész sorozat (más, egyéb jelentéses fotós látlelettel együtt), ami a tükröt tartás egy igen banális, ám nagyszerű, mert megismételhetetlen formája. Múlt és jelen szembesül minden egyes családtagnál, de e kettős tükörből ered aztán értelemszerűen a harmadik - az, amely a nemlét és a megmaradás közötti ösvényre lát. Szentes Zágon tanulmányai alapján is profi fotográfus, kitűnően ért ahhoz, hogy megtalálja a nyilvánosság és a diszkréció közötti szerencsés egyensúlyt. Azzal a ritka esettel állunk szemben, amikor legszemélyesebb dolgainkat kibeszélve is kedveset, ragaszkodó, vallomásos gyöngédséget árasztunk intim emberi viszonyainkból.

A család című sorozat Szentes Zágon egyik meghatározó erejű, maradandó alkotása.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése